Effektiv konvertering af vedvarende energi vha. elektrolyse og brændselsceller

Project Details

Description

Baggrund
Dette projekt er en del af forskningsprojektet: Effektiv konvertering af vedvarende energi vha. fastoxid-celler, som i alt indeholder otte delprojekter og som gennemføres i et samarbejde mellem seks danske universiteter. Forskningsprojektet er finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Indhold
I øjeblikket testes SOC-systemerne (fastoxid-brændselsceller og fastoxid-elektrolyseceller) med ren brint og metan som standard. For energisystemet som helhed er det dog en fordel at brændselsceller kan anvende brændsler fremstillet vha. vedvarende energi, eksempelvis bioetanol, biogas, biologisk fremstillet brint, metan, metanol og ammoniak. Desuden vil det give yderligere fleksibilitet i energisy-stemet, hvis fastoxidelektrolysecellerne kan fremstille brint, metan, biogas og ammoniak. I de øvrige delprojekter i forskningsprojektet skal virkningsgraderne og holdbarheden i SOC-systemerne forbedres og undersøges ved anvendelse og fremstilling af forskellige brændsler. Disse studier kan udvikle tekno-logien og mindske SOC-systemernes pris og forbedre de miljømæssige egenskaber.
I dette ph.d.-projekt er formålet at undersøge miljømæssige og økonomiske konsekvenser for energisy-stemet som helhed ved konvertering af vedvarende energi i SOC-systemer i forskellige udviklingssce-narier. Projektet indeholder bl.a. en kortlægning af tekniske og institutionelle strukturer, samt konstruk-tion af udviklingsscenarier for henholdsvis SOC-systemerne og energisystemet. I udviklingsscenarierne vil der bl.a. indgå forhold såsom centrale og decentrale anvendelser af SOC-systemerne og muligheder for gradvis indpasning af SOC-systemer i energisystemet. I disse modelleringer indgår også tilpasning af det/de anvendte modelleringsværktøj.
For yderligere information se: http://www.risoe.dk/SOC/
Forskningssamarbejder
• Systemanalyseafdelingen, Risø
• De øvrige delprojekter
Vejleder Henrik Lund
StatusFinished
Effective start/end date01/07/200530/09/2008

Funding

  • <ingen navn>