Efficacy of Coaching Psychology in students and supervisors learning processes

  • Spaten, Ole Michael (Project Participant)

Project Details

Description

I slutningen af 2010 fuldbyrder Spaten (m.fl.) et eksperimentelt studie blandt nye universitetsstuderende med det formål at undersøge om coaching øger velbefindende m.v. ved studiestart.

Undersøgelsen er udformet som om et randomiseret, kontrolleret eksperiment, hvor 70 nye studerende modtager en kort introduktion til coaching samt fire individuelle coaching sessioner i løbet af 4 uger. Som coachingpsykologisk tilgang anvendes kognitiv coaching. Undersøgelsen indsamler både kvantitative og kvalitative data.
AcronymCoaching Psychology
StatusFinished
Effective start/end date01/02/200931/07/2014

Funding

  • Coaching Psykologisk forskning
  • Det Obelske Familiefond

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.