Eksistentiel, narrativ terapi og musikterapi med kræftramte børn og deres familier – med fokus på terapiens indflydelse på kommunikation, emotionel coping og health performance.

  • Bonde, Lars Ole (Project Participant)
  • Sørensen, Mariann B. (Project Participant)

Project Details

Description

• En mindre, eksplorativ undersøgelse baseret på multiple methods • Sted: Børneafdelingen, Sygehus Nord (Aalborg), Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter (Aalborg) og Musikterapiklinikken, Hobrovej Kort projektbeskrivelse og baggrund for ansøgningen Det tværfaglige projekt skal undersøge, om kræftramte børn og deres familier kan få psykosocial støtte og forbedre deres kommunikation og livskvalitet (”health performance”) gennem et halvt års terapiforløb, som kombinerer musikterapi og narrativ terapi. Et sådant terapiforløb har aldrig tidligere været gennemført i Danmark. Projektet udføres i et samarbejde mellem Kræftens bekæmpelses rådgivningscenter, Aalborg (v. centerleder John Overgaard) og Aalborg Universitet (lektor Lars Ole Bonde og amanuensis Mariann B. Sørensen, begge Institut for kommunikation). 2 grupper med hver 5-6 børn og deres forældre eller nærmeste pårørende, dvs. i alt max. 30 deltagere, tilbydes et gruppeterapiforløb bestående af 7 musikterapi-sessioner og 7 narrative terapisessioner (historiefortælling). Forløbet afsluttes evt. med en kreativ performance (ord, toner, billeder) for et inviteret publikum. Formål og succeskriterier Terapiforløbet skal gennem kreative terapiaktiviteter styrke børn og forældre psykisk samt forbedre kommunikationen i den kræftramte familie. Der lægges særlig vægt på at forbedre den følelsesmæssige kommunikation ved hjælp af kreative udtryksformer: musik, tegning/maling og historiefortælling, hvor børnene og deres pårørende kan eksperimentere med og udvikle kommunikationen på en ekspressiv og skabende måde. Et succeskriterium vil være, at grupperne som afslutning på forløbet skaber en kreativ performance, som kan vises for et indbudt publikum. Et andet succeskriterium vil være, at forskerne via spørgeskema- og interviewundersøgelser kan dokumentere, at forløbet har styrket børn og forældre psykisk og forbedret kommunikation og livskvalitet i de deltagende familier. Målgruppe Målgruppen er familier med kræftramte børn over 7 år. Deltagerne melder sig frivilligt gennem KB rådgivningscenter, Aalborg, Børneafd. på Syheus Nord, samt forskellige foreninger. Kræft er en livstruende sygdom, som påvirker ikke kun det syge barn, men hele familiens dynamik, kommunikation og livskvalitet markant. Projektet vil give familierne nye redskaber til at klare den vanskelige tid efter den medicinske behandlings ophør, som er præget af stærke følelser som angst og forladthed. Børnene kan forvente at forældrene tager vare på dem, men forældrene kan normalt ikke hente hjælp til bearbejdningen af forladtheden og angsten uden for sig selv.
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201030/06/2012

Funding

  • <ingen navn>

Keywords

  • Pediatric Oncology Music Therapy Narrative Therapy