Eksperimentel opstilling af medstrømstilpassende skibspropel i modelskala

Project Details

Description

Der er ikke tidligere lavet forsøg med en WP-propel (variabel pitch propel), og derfor skal en WP-propel designes, før forsøgene kan udføres. WP-propellen skal opfylde en række krav, før den kan bruges til forsøgene:

♦ Propellen skal have en drejemekanisme for propelbladene, så bladene kan drejes individuelt af hinanden.

♦ Drejemekanismen skal designes, så bladene følger det samme forløb for hver rotation af propellen.

♦ Med drejemekanismen skal det være muligt at lave forsøg med forskellige stigningsforløb for propelbladene.

♦ Propellen skal have sensorer til at måle bladstigning, bladmomenterne, bladfremdriften, bladposition i rotationsfeltet, fremdrift af propellen, momentet af propellen og rotationshastighed af propellen.

Der har tidligere været lavet forsøg, hvor bladmomentet på et fikseret propelblad blev målt under forskellige driftsforhold. Dette forsøg adskiller sig fra WP-propelforsøget ved, at det kun tager forbehold for de statiske laster, der påvirker propel-bladet. WP-propelforsøget har til formål at bestemme de dynamiske laster, der påvirker propelbladet. En af de store udfordringer i designet bliver transducerdelen.

For efterfølgende at kunne lave forsøg med WP-propellen skal propellen operere i en vandstrømning. Til at lave denne vandstrømning skal en testfacilitet bruges. Testfaciliteten skal enten designes til forsøget, eller også skal der findes en institution, som har en testfacilitet til rådighed. I Danmark kunne dette være FORCE Technology. Der tages stilling til denne del efterfølgende.

Alle delene til WP-propellen fremstilles enten på Aalborg Universitet eller eksternt og samles, således at der kan laves forsøg. De nødvendige kalibreringer af sensorudstyret samt softwareudvikling og testning udføres for at sikre pålidelige data. Den nødvendige dokumentation udføres.

Selve udførelsen af forsøg vil der som nævnt ovenstående blive taget stilling til senere i forløbet. Disse forsøg kan inkludere, men er ikke begrænset til:

♦ Åbenvandsforsøg med fikserede propelblade under forskellige driftsforhold.

♦ Åbenvandsforsøg med individuelt stigningsvarierende blade under forskellige driftshold og bladstigningsforløb.

♦ WP-propel opererende i et skibs medstrømsfelt med forskellige bladstigningsforløb.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201731/12/2017

Collaborative partners

  • Man Diesel & Turbo