Eksperimentelle studier af konstruktioners adfærd

Project Details

Description

Beregningsmodeller er anvendelige til at belyse konstruktioners forventede adfærd, men i nogle sammenhænge er det nyttigt at verificere adfærden eller studere den mere detaljeret. Dette gøres eksempelvis gennem kontrollerede forsøg, der belyser forhold som bæreevne, stivhedsegenskaber eller lignende. Målinger udføres i instituttets laboratorium for bærende konstruktioner eller som feltmålinger, som passende.
StatusActive
Effective start/end date04/08/2007 → …

Funding

  • <ingen navn>