Elektro-optiske polymerer / Electro-optic polymers

    Project Details

    Description

    Elektro-optiske modulatorer vil formentlig snart udgøre en teknologisk hjørnesten i lyslederbaserede netværk, hvor de sørger for at dirigere de optiske signaler. I projektet undersøges det, hvorvidt disse komponenter kan opbygges i plastik (polymerer). Modulatorernes egenskaber afhænger af materialets kemiske struktur og denne sammenhæng er forsøgt beskrevet vha. kvantemekaniske og statiske modeller. Specielt er størrelsen og temperatur-afhængigheden af den elektro-optiske effekt i forskellige polymer-materialer blevet undersøgt. Både farvestof-doterede og såkaldt konjugerede polymerer er beskrevet. Det er lykkedes at forklare en række eksperimentelle forhold via en statistisk model for farvestof-doterede polymerer udsat for både DC og AC elektriske felter. I projektet er der desuden udviklet modeller for felters påvirkning af elektronstrukturen i farvestoffer og konjugerede polymerer. Projektet støttes af en STVF talentprojektbevilling nr. 56-00-0290. (Thomas G. Pedersen, Thomas B. Lynge; Per M. Johansen, Kim G. Jespersen, Afd. for Optik og Fluid Dynamik, Risø)
    StatusActive
    Effective start/end date19/05/2010 → …