Empirisk undersøgelse af parallelprocesser

Project Details

Description

Nærværende projekts sigte er dels at yde et bidrag til den empiriske udforskning af parallelprocesser, dels at kunne kvalificere en teoretisering over supervisors brug af parallelprocesser. Der søges at: 1) vise, hvorledes aktørernes gensidige positionering i den ene setting gentages i den anden setting (supervisoriske hhv. psykoterapeutiske) og på denne måde kvalificere parallelprocessers (bidirektionelle) eksistens. 2) afdække forhold omkring parallelprocessers udspring og udfoldelse 3) vise effekten af parallelprocesser i den supervisoriske hhv. psykoterapeutiske situation 4) opstille en rudimentær taksonomi for effekten af forskellige former for supervisors brug af parallelprocesser.
StatusActive
Effective start/end date19/05/2010 → …