Empirisk undersøgelse af parallelprocesser i psykoterapi og supervision

Project Details

Description

Nærværende projekts sigte er dels at yde et bidrag til den empiriske udforskning af parallelprocesser, dels at kunne kvalificere en teoretisering over supervisors brug af parallelprocesser. I den forbindelse ønskes følgende delmål realiseret:1) Med deskription og kvalitative analyser af det tematiske indhold og det interpersonelle felt i den psykoterapeutisk hhv. supervisoriske interaktion at søge at vise, hvorledes aktørernes gensidige positionering i den ene setting gentages i den anden setting (supervisoriske hhv. psykoterapeutiske) og på denne måde kvalificere parallelprocessers (bidirektionelle) eksistens.2) At søge at afdække forhold omkring parallelprocessers udspring og udfoldelse, f.eks. i form af særligt tematisk indhold eller interpersonelle relateringsformer samt belyse de temporale forhold omkring parallelprocessers udfoldelse.3) At søge at vise effekten af parallelprocesser i den supervisoriske hhv. psykoterapeutiske situation, herunder at vise effekten af supervisorers brug/inkorporering af parallelprocesser i såvel supervisorisk holdning som intervention på den efterfølgende psykoterapeutiske proces.4) At søge at opstille en rudimentær taksonomi for effekten af forskellige former for supervisors brug af parallelprocesser.
StatusActive
Effective start/end date19/05/2010 → …