En legende tilgang til læring og digitale artefakter integreret med bevægelse i PlayLab – et Design-Based Research projekt om udvikling af læreruddannelsesdidaktiske erfaringer og principper

Project Details

Description

Formålet med ph.d.-projektet er at bidrage til udvikling af læreruddannelsens professionsdidaktik gennem undersøgelse og udvikling af praksisformer, der integrerer/fusionerer bevægelse og teknologi med en legende tilgang til læring. Gennem udvikling og afprøvning af designprincipper for bevægelses- og teknologiintegrerede læringsdesign ønsker projektet samtidigt at bidrage til en didaktik for teknologiforståelse som faglighed i læreruddannelsen.

Projektet har til hensigt at frembringe ny, praksisnær samt forskningsbaseret viden om, hvordan Playful Learning og bevægelse kan facilitere, at lærerstuderende opnår kompetencer til kritisk at forstå, vurdere, udvikle og tilrettelægge undervisning i grundskolen, hvor digitale teknologier/artefakter indgår.
Short titlePlayful Learning - læreruddannelsesdidaktiske erfaringer og principper
StatusFinished
Effective start/end date01/04/202031/03/2023