A process-oriented environmental assessment of R&D programmes

Project Details

Description

Formålet med dette forskningsprojekt er at udvikle en procesorienteret miljøvurdering af F&U programmer. Konkret vil projektet tage udgangspunkt i miljøvurderingspraksis for Energinet.dk’s F&U programmer ForskEL og ForskVE. Projektet søger at forbedre det eksisterende arbejde og udvikle en miljøvurdering, der i højere grad følger programmernes proces, hvilket ventes at øge nytten af miljøvurderingsarbejdet.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201430/04/2016