Energioptimering og affaldshåndtering- Kildesorteret organisk affald og have-og park affald til biogas

Project Details

Description

I indeværende projekt 'Biogas af kildesorteret organisk dagrenovation og have-parkaffald' arbejdes med afsæt i Fredericia Kommunes by strategi 'Bæredygtig grøn byudvikling' . Idag bliver kildesorteret organisk dagrenovation fra husholdningerne (KOD) og have- og parkaffald (HPA) komposteret på Fredericias Kommunes Affald & Genbrugs deponi. Vedkompostering tabes både varme, kulstof og kvælstof, og der udledes metan og lattergas som er kraftige drivhusgasser. I nærværende projekt testes og anvendes nyudviklede metoder og teknologier, der skal føre til bedre udnyttelse af områdets organiske affald. Projektet udføres i samarbejde med forskere fra Aalborg Universitet og Syddansk Universitet,samt Det Økologiske Råd og projektet støtter i fuldt omfang Fredericia Kommunes by strategi 'Bæredygtig grøn byudvikling'. Med afsæt i Fredericia Kommunes by strategi 'Bæredygtiggrøn byudvikling' arbejdes der med en bred vifte af teknologier og biomasseressourcer som skal understøtte Fredericia Spildevand og Energis vision om at være selvforsynende medenergi i 2019 og C02-neutrale i 2030. Visionen skal opnås både gennem effektivisering af det samlede anlæg og energibesparelser samt gennem øget energiproduktion. Samspillet mellem ressource flow, spildevand, energiproduktion m.v. skal styres gennem et smart energy system som i videst muligt omfang baseres på online målinger af alle væsentlige parametre i kloaknet, renseanlæg og energiproducerende anlæg.

Projektet er en del af EU RegionalfondsprojektetBYER-17-0011 Energioptimering og affaldshåndtering.

StatusFinished
Effective start/end date01/08/201631/07/2021