Energirigtig Minerydning

Project Details

Description

Formålet med projektet er at udvikle en prototype af en generator, der kører på sol, vand, vind eller brint. Denne generator skal på sigt kunne afløse og være et alternativ til de traditionelle dieselgeneratorer, som i dag anvendes overalt i den 3. verden i minerydningslejre, nødhjælpslejre og i rigtig mange svært tilgængelig byer uden adgang til et stabilt fungerende el-net. Generatorerne er svære at transportere, de er dyre i drift, larmer meget og bryder ofte sammen, så arbejdet bliver bremset i dagevis. Der er derfor brug for at udvikle en mere stabil, billigere, renere og mindre støjende energiforsyning.

Den teknologiske innovationsproces i ERM er stærkt brugerdreven. Forsknings-centeret SPIRE på Syddansk Universitet bidrager med internationalt anerkendte kompetencer inden for Brugerdreven Innovation, en metode, som sikrer at produktudviklingen sker under hensyntagen til og med løbende feed-back fra slutbrugerne af generatoren. På den måde nedbringes udviklingstiden og omkostningerne, da man via færrest mulige prototyper kan udvikle et produkt med et reelt markedspotentiale. Lokale mineryddere og øvrige relevante slutburgere inddrages via interviews, dialog og virkelighedstro anvendelsessituationer for at give input til krav, teknik, design og brugerflade.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/200901/05/2011