Epokeskiftets årti: Europæisk-transatlantiske transformationsprocesser i politisk kultur, disskurs og magt i 'de lange 1970ere'

  Project Details

  Description

  Delprojekt: Dansk kulturdiplomati over for Østblokken

  Projektet vil primært på grundlag af det danske udenrigsministeriums (UMs) akter undersøge et stort set uudforsket emnefelt: 1) Hvilke mål ønskede UM at fremme vha kulturdiplomati og kulturudveksling emd Østblokken fra den første dansk-sovjetiske kulturaftale i 1962 og frem til 11980'erne? 2) Hvilke typer kultursamarbejde og -udveksling var der konkret tale om, og hvorledes ændredes indholdet i samarbejdet i perioden? Der udvælges cases til belysning heraf. Der inddrages teorier om transnationale private eliter og netværk af ikke-statslige aktører samt diskursanalytiske redskaber til belysning af medfølgende kulturelle/idémæssige transformationsprocesser.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201131/12/2013