Er ræve selvregulerende

  • Pagh, Sussie (PI)
  • Chriél, Mariann (PI)
  • Hansen, Mette Sif (PI)

Project Details

Description

Reproduktionsprojekt hos ræv i samarbejde med DTU-Veterinærinstituttet, Frederiksbjerg og skal undersøge om ræves kuldstørrelse stiger, når bestandsantallet falder. Undersøgelsen er sat i værk i forbindelse med hundesyge som brød ud i den Danske rævebestand i 2012.
Short titleMiljøstyrelsen
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201801/03/2019

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.