Ergonomic design of a hand saw

  • Damsgaard, Michael, (Project Participant)
  • Rasmussen, John (Project Participant)
  • Surma, Egidijus, (Project Participant)

Project Details

Description

En sav er et godt eksempel på et håndværktøj, som afleder meget af sin kvalitet fra de ergonomiske egenskaber. Derfor er den interessant at undersøge fra et biomekanisk synspunkt. Der er udviklet en computermodel af en arm og en overkrop, som driver en savebevægelse, og der er udført eksperimenter for at finde savens friktionsegenskaber mod det træ, som den skærer i. På baggrund heraf er der med AnyBody-systemet foretaget en ergonomisk optimering, som klarlægger, at savebevægelsens effektivitet kan forbedres væsentligt gennem udformningen af håndtaget, men at dette også får betydning for savens tendens til at kile sig fast i sporet. Stor stabilitet overfor fastkiling betyder således reduceret effektivitet for den idealiserede saveproces. Færdigrapporteret. (John Rasmussen, Søren Tørholm Christensen, Michael Damsgaard, Egidijus Surma)
StatusFinished
Effective start/end date31/12/200331/12/2003