Project Details

Description

I projektet undersøges fænomenet strategisk partnerskab, som har vundet udbredelse i den danske byggebranche i de seneste år. Strategiske partnerskaber er tidligere blevet fremhævet som en måde at håndtere komplekse problemer i byggeriet på, gennem dyrkelse af
længerevarende samarbejdsrelationer. For at forstå dette nærmere undersøges med afsæt i det strategiske partnerskab mellem Københavns Kommunes bygherreenhed ’Byggeri København’ og konsortiet ’TRUST’: (1) hvordan et strategisk partnerskab dannes og konfigureres, (2) hvordan samarbejdsrelationer opbygges og (3) hvordan kompleksitet håndteres. Bygherreorganisationer og virksomheder i branchen kan bruge beskrivelser og resultater til at opnå viden om strategiske partnerskaber som en ny udbuds- og samarbejdsform, samt få et indblik i arbejdsgange, organisationsudvikling og opbygning af samarbejdsrelationer i strategiske partnerskaber. Projektet er støttet af Innovationsfonden, Realdania og Enemærke og Petersen.

StatusFinished
Effective start/end date01/02/201831/01/2021

Collaborative partners

  • Enemærke og Petersen

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.