Project Details

Description

[English below]
Den innovative eSMR-MeOH teknologi er en lovende løsning til at producere bæredygtig metanol til konkurrencedygtige priser. Den innovativ elektrisk drevet dampreformeringsteknologi (eSMR) er kompakt og har en lav kapitalinvestering. Det er visionen, at eSMR-MeOH kan udfylde en rolle til at balancere elektricitetsnettet, hvor metanol kan produceres i perioder, hvor vedvarende energi er tilgængelig. eSMR-MeOH teknologien vil muliggøre produktion af bæredygtig metanol, der
kan anvendes som platform-molekyle for kemi og brændstofproduktion. Dertil vil eSMR teknologien i sig selv også udgøre en syntesegasproduktionsplatform. Dette projekt vil demonstrere eSMR-MeOH
teknologien i industriel relevant størrelse i et 10 kg/h metanol pilotanlæg til at opgradere biogas. Dertil vil der laves et teknoøkonomisk studie af dens integration. Ved projektafslutning vil teknologien være modnet, så den kommercielt kan implementeres med det samme som en original rute til konkurrencedygtig metanolproduktion.

The novel eSMR-MeOH technology is a prospective solution for production of sustainable methanol at cost competitive prices. The novel new electrically driven steam methane reforming technology (eSMR) is compact and has a low capital investment. In a grand vision, eSMR-MeOH could be the enabling technology that will allow for producing methanol in periods where sustainable electricity is available in excess. The eSMR-MeOH technology will enable production of sustainable methanol as a platform molecule for chemicals and fuels production. In addition, eSMR alone will be a new synthesis gas production platform. In the project, the eSMR-MeOH technology is demonstrated in industrial relevant size in a 10 kg/h methanol pilot plant for upgrading an actual biogas. Also, a techno economic process integration evaluation is made. By completion of the project, the technology will have matured for immediate market integration as an original route for sustainable feasible methanol production.
AcronymeSMR-MeOH
StatusActive
Effective start/end date01/08/201929/09/2023

Funding

  • EUDP: DKK61,523,834.00

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy
  • SDG 9 - Industry, Innovation, and Infrastructure
  • SDG 13 - Climate Action

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.