Project Details

Description

Opdragsgiver: Karin Jensen,Tværgående planlægning, Miljøministeriet, Naturstyrelsen.

Projektets målsætninger, jf. udbuddet og med enkelte supplerende formuleringer:

Naturstyrelsen har igangsat et projekt, hvor Aalborg Universitet har fået til opgave at gennemgå de eksisterende resultater af forskningsprogrammet ESPON II 2007-2013. Formålet er at uddrage, hvad resultaterne samlet fortæller om væsentlige fysiske og funktionelle udviklingstræk i Danmark og om generelle europæiske spatiale udviklingstendenser, som kan få indflydelse på udviklingen i Danmark, se vedhæftede projektbeskrivelse. Projektet skal på baggrund heraf komme med forslag til indsatsområder i det kommende ESPON program 2014-2020, set fra en dansk synsvinkel

-at gennemgå de eksisterende (frem til ultimo 2012) analyser, resultater, scenarier, mv. fra projekterne i ESPON 2013 programmet (se liste i udbudsmaterialet samt www.espon.eu).
-at fokusere gennemgangen på spatiale (fysisk-funktionelle) forhold samt territorielle udviklingstræk og -dynamikker med særligt relevans for Danmark, herunder både generelle europæiske og specifikt danske tendenser.
-på baggrund af ovenstående at etablere en samlet og nutidig beskrivelse af tendenser og dynamikker med relevans for territoriel udvikling i Danmark.
-at følge udviklingen i (frem til ultimo 2012) og viderespecificeringen af EU 2020 Cohesion Policy, og særligt det kommende ESPON 2014-2020 program
-på baggrund af alt det ovenstående at komme med forslag til indsatsområder i det kommende ESPON program 2014-2020, set fra en dansk synsvinkel
StatusFinished
Effective start/end date03/09/201231/12/2012
 • ESPON seminar

  Henrik Harder (Participant)

  3 Dec 20145 Dec 2014

  Activity: Attending an eventOrganisation or participation in workshops, courses, or seminars

 • ESPON Seminar

  Henrik Harder (Participant)

  3 Jun 20145 Jun 2014

  Activity: Attending an eventOrganisation or participation in workshops, courses, or seminars

  File
 • ESPON seminar

  Henrik Harder (Participant)

  27 Aug 2013

  Activity: Attending an eventOrganisation or participation in workshops, courses, or seminars

  File