Essens, læring & menneskelighed

  Project Details

  Description

  Projektet sigter mod at udvikle en læringsmetode til personfaglig udvikling indenfor undervisning, vejledning, rådgivning og behandling. Disse professioner bygger på menneskelige kvaliteter som nærvær, tillid, respekt, åbenhed, engagement, selvtillid og selvværd, evnen til at sige ja og nej, kreativitet og mange flere. Sådanne kvaliteter kan man kalde essenskvaliteter med reference til, at de udtrykker det centrale og væsentlige ved menneskelivet. Alle mennesker ­ ikke mindst de, der arbejder i menneskeprofessionerne ­må til stadighed arbejde på at vedligeholde det essentielt menneskelige. Ikke blot af hensyn til klienter, patienter, pårørende, elever og studerende men også af hensyn til dem selv. Denne vedligeholdelse kan kaldes essenslæring. Essenslæring er altså bestræbelsen på til stadighed at udforske, støtte og fremme de træk ved menneskelivet, der gør det muligt for os at vokse som mennesker og at holde manglende engagement og stress fra døren. Essenslæring bygger på dansk livsfilosofi, selv-psykologi, kognitiv psykologi samt andre psykologiske og filosofiske traditioner. Projektet er afsluttet med  udgivelse af bogen "Det menneskelige: Essens, eksistens, fortælling". Aalborg Universitetsforlag 2009.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/09/200401/01/2009

  Funding

  • <ingen navn>