Et bedre match imellem personer med bevægelseshandicap og arbejdsmarkedet

  • Bredgaard, Thomas (PI)
  • Shamshiri-Petersen, Ditte (Project Participant)
  • Salado-Rasmussen, Julia (Project Participant)
  • Amby, Finn (Project Participant)
  • Kjeldsen, Lena (Project Participant)
  • Thuesen, Frederik (Project Participant)
  • Holt, Helle (Project Participant)

Project Details

Description

Projektet undersøger beskæftigelsessituationen for personer med bevægelseshandicap (fysiske handicap) og skal i samarbejde med interessenterne på området finde mere effektive løsninger der kan forbedre beskæftigelsen for personer med bevægelseshandicap.
Short titleBevica projektet
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201831/12/2020

Funding

  • Independent Research Fund Denmark: DKK2,871,360.00
  • Bevica Fonden: DKK5,000,000.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.