A matter of class? - The impact of social class origin on economic returns at the Danish labour market

Project Details

Description

Formålet med projektet er, at undersøge i hvilken grad uddannelsessystemet bidrager til at udjævne social ulighed. Opmærksomheden er rettet mod klassebaggrund, ikke mod udjævning mellem de klasser personerne i udgangspunktet kommer fra. Projektet drejer sig om uddannelsessystemets ?output-side? - afkast på arbejdsmarkedet. Hvorvidt der er en direkte sammenhæng mellem klassebaggrund og afkast, vil have betydning for i hvilken grad man kan sige at erhvervede egenskaber har afløst medfødte egenskaber som grundlag for stratifikation i moderne velfærdsstater
StatusFinished
Effective start/end date01/08/200316/03/2007