Etablering af den Socio-Demografiske Database ved Aalborg Universitet

 • Emerek, Ruth Linaa (Project Participant)
 • Knudsen, Lisbeth B. (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Den Socio-Demografiske Database indeholder individbaserede oplysninger fra registre i Danmarks Statistik. Databasen giver mulighed for at udnytte de unikke danske registre til forskning i udviklingen i befolkningens livsforhold over en nu mere end 20 år lang periode, og vil blandt andet danne basis for analyser af betydningen af ændringen i befolkningens al-dersstruktur, i familieformer og i arbejdsstyrken, af ind¬vandringens udvikling og konsekven-ser - og af sammenhængen mellem disse ændringer.

  Den Socio-Demografiske Database opbygges med en grunddatabase, der indeholder en bred vifte af oplysninger om totalbefolkningen og suppleres med en samling specialdatabaser til specifikke analyser. Personerne i den Socio-demografiske Database identificeres ud fra Den Demografiske Database (DDB) i Danmarks Statistik og en række af oplysningerne i DDB inddrages i den Socio-Demografiske Database sammen med oplysninger fra blandt an-det Den Integrerede Database for Arbejdsmarkedsforskningen (IDA), Statistikregistret for fer-tilitetsforskning (FTDB), samt Databasen for forskning i sundhed og sociale forhold (Fore-byggelsesregistret). Den Socio-Demografiske Database indeholder eksakte datoer for ændrin-ger i tilstande – fx for flytning - og giver derfor mulighed for registerbaserede varighedsana-lyser på ikke-tidsgrupperede data.

  Databasen vil være fysisk placeret på Danmarks Statistik, men arbejdet på databasen kan foregå ved opkobling fra kontorer på AAU under Danmarks Statistiks regler for ekstern for-skerplacering.

  Etableringen af den Socio-Demografiske Database har været i gang siden 2004 og forventes afsluttet med udgangen af 2006. Databasen afprøves gennem 2006, og en nærmere beskrivelse af databasens indhold forventes offentliggjort medio 2006. Projektet er støttet af institutterne 1 og 4, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og med eksterne midler fra Det Obelske Familiefond.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200401/06/2007

  Funding

  • Det Obelske Familiefond