Project Details

Description

Dette projekt er videnskabsteoretisk og støttes i perioden 2004-2007 under EUs 6. rammeprogram. Projektet drejer sig om analyse af selve forskningsforståelsen. Der skal i projektet gennemføres en kritisk analyse af forskellige forskningsformers natur, mål, midler og anvendelse samt af selve forskningsprocessernes indvirkning på forskerne. I øvrigt skal især forskningsetiske temaer tages op i projektet. Der skal bl.a. gennemføre case-studier vedr. forskellige former for IT-forskning. Der er 8 europæiske partnere i projektet. Projektet ledes af prof. Søren Holm, Manchester University.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200431/12/2007