Eurofiction-projektet

    Project Details

    Description

    Eurofiction-projektet blev i 1996 etableret som ramme om et forskningssamarbejde vedrørende europæisk TV-fiktion. Udgangspunktet var hovedsageligt vest- og syd-europæisk. Projektets grundlæggende idé er at analysere udviklingen i de enkelte lande ud fra et identisk sæt af kriterier, der muliggør relevante sammenligninger. Al nationalt produceret tv-fiktion indgår i analysen, inkl. koproduktioner, som er udsendt som 1. gangsudsendelser. Projektgruppen er sammensat af medieforskere fra Italien, Frankrig, Storbritannien, Spanien og Tyskland. Koordinator er Milly Buonanno fra Università di Salerno, og hvert hold består af tre til fire forskere.
    StatusFinished
    Effective start/end date19/05/201030/06/2012