Project Details

Description

Undersøgelse af amerikansk ret ift. om nogle af deres regler kan være inspiration for europæiske regler.
StatusActive
Effective start/end date15/02/2020 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.