EUROPODIANS

  Project Details

  Description

  Europodians- EU-projekt: Sprogkurser for mobile teknologier. Formålet med projektet er udvikling af sprogkurser til en bred vifte af europæiske sprog, repræsenteret ved de 12 deltagende lande, hvoraf de fleste er nye EU-lande. Sprogkurserne skal kunne følges ved hjælp af alle slags bærbare medier fx iPods, Palms, mobiltelefoner, lomme-pc’er etc. Set i lyset af den voksende brug af Mp-3 og Mp4-afspillere, der er i stand til at lagre, udveksle, bearbejde og gengive alle slags multimediefiler, vil projektet udforske deres pædagogiske anvendelse, specielt hvad angår læring og selvstudium af sprog for universitetsstuderende.Projektet er et skridt fremad inden for udviklingen af multimediemateriale til brug i forb. m. sprogindlæring, med særligt henblik på brugere af mobil teknologi i en verden, hvor mennesker rejser mere og mere. Europodians-projektet indebærer samarbejde med andre universiteter med henblik på at skabe og distribuere en serie sprogindlæringskurser, som skal bruges på elektroniske platforme. Projektet, der involverer 12 europæiske lande, støttes økonomisk af EU Socrates-programme, der er et europæisk uddannelsesprogram, som involverer omkring 30 europæiske lande. Dets hovedformål er at fremme livslang læring, støtte adgang til uddannelse for alle og hjælp til mennesker til at opnå anerkendte kvalifikationer og kompetencer.Projektet Europodians’s kursusmateriale vil være interaktivt og skal specielt designes til at kunne afspilles på et bredt udvalg af e-platforme, som fx iPods, PDA’s og mobiltelefoner. Så snart projektet er i gang og fungerer, vil materialet kunne downloades direkte fra Internettet.Sprogkurserne er rettet mod et bredt spektrum af brugere, lige fra dem der aldrig har studeret sprog før og til dem, der bare har behov for at genopfriske deres kundskaber.Det irske it-firma Enovation står for leverancen af web-platformen, som skal huse kursusmaterialet og de deltagende universiteter skal levere indholdet.Ud over Aalborg Universitet og det spanske partneruniversitet Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, deltager følgende universiteter i projektet: Univerzita Karlova V Praze (Prag, Tjekkiet); Tartu Ülikool (Tartu, Estland); Latvijas Universitate (Riga, Letland): Vilniaus Universiteta (Vilnius, Littauen); Universita’ Ta’ Malta (Misda, Malta); Pécsi Tudományegyetem (Pécs, Ungarn); Uniwersytet Gdánski (Gdansk, Polen); Universita Konstantina Filozofa V Nitre (Nitra, Slovakiet) og Ankara Üniversitesi (Ankara, Tyrkiet).
  StatusFinished
  Effective start/end date01/09/200631/12/2009

  Funding

  • <ingen navn>