Evaluator af 'Forældre som ressource'

Description

Et udviklings- og samarbejdsprojekt, der har til hensigt at afprøve og videreudvikle en didaktik for skole-hjemsamarbejde, hvor en aktiv inddragelse af alle forældre bidrager til elevernes faglige læring. Projektet skal udvikle inkluderende netværk som en ramme, der omfatter alle forældre og giver mulighed for en fælles viden og forventningsafstemning mellem skole og forældre og udvikle organisationsformer, der sikrer helheden i indsatsen og inddrager alle relevante aktører, dels med skolehjemvejlederen som omdrejningspunkt og dels gennem en skoleudvikling, der sikrer forankring og fortsat udvikling af de indhøstede erfaringer i organisationen.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201330/11/2013