Evaluering af førerløse busser, Aalborg Øst

Project Details

Description

Evaluering af mødet mellem menneske, by og teknologi, samt tryghed og ejerskab
AcronymDFB
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201801/06/2022

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.