Project Details

Description

Evalueringen består af en række delanalyser, der belyser effekter, resultater og erfaringer knyttet til de tre overordnede målsætninger for de boligsociale indsatser under 2015-18-midlerne:
- Tryghed og trivsel, særligt oplevet tryghed, sammenhængskraft og handlekraft i boligområderne.
- Brud med negativ social arv, særligt uddannelse, beskæftigelse og forebyggelse af kriminalitet hos børn og unge samt tidligt forebyggende familieindsatser.
- Strategisk styring og udvikling, særligt den entydige ledelse og målretning samt koordinering af indsatser i forhold til at sikre fremdrift og resultater i udviklingen af boligområder og målgrupper.
SBi, AAU forestår delanalysen om strategisk styring og udvikling, samt er en del af den tværgående analyse.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201830/09/2022

Funding

  • Landsbyggefonden: DKK10,800,000.00