Evaluering af projektarbejde i moderniteten

 • Rømer, Thomas Aastrup (Project Participant)

  Project Details

  Description

  I dette projekt undersøges, hvordan vi ud fra forskellige pædagogiske teorier bør forstå de kriterier, der lægges til grund ved evaluering i undervisningssammenhænge. Især undersøges, hvorledes evalueringskriterierne stiller sig til forskellige nyere teorier om rationalitet. Med andre ord: Hvorledes kan vi med rimelighed hævde, at en students præstation er god eller dårlig? Det undersøges bl.a., hvorledes klassisk og rationalistisk didaktik, mesterlæreteorierne og teorier om læringstaxonomier stiller sig til dette spørgsmål. Der arbejdes med at udvikle en forståelse af evaluering, der tager højde for den moderne relativisme fx Rorty og Eisner, men uden at gøre alt lige godt eller skidt. Endelig undersøges, hvad alt dette betyder for projektarbejdsformens teori og udvalgte dele af organisationsteorien. Ph.d.-projekt. (Thomas Aastrup Rømer)
  StatusFinished
  Effective start/end date31/12/200331/12/2003