Evaluering af udbyttet af VVM i Danmark

  • Christensen, Per, (Project Participant)
  • Nielsen, Eskild Holm, (Project Participant)
  • Kørnøv, Lone (Project Participant)

Project Details

Description

Dette projekt er en evaluering af den eksisterende VVM praksis, hvor det overordnede mål er at undersøge udbyttet af VVM. Udgangspunktet for evalueringen vil være en undersøgelse af de miljøeffekter, der opnås gennem VVM-reguleringen i form af VVM-tilladelser og screeninger. Undersøgelsen belyser både de direkte effekter og de indirekte effekter af VVM-reguleringen. De indirekte effekter er bygherrens ændringer i projektet forud for ansøgningen af tilladelse, mens de direkte effekter er de ændringer, som sker med projektforslaget, mens ansøgningen behandles og tilpasses. Landsplanafdelingen, Miljøministeriet, er rekvirent for evalueringen. (Lone Kørnøv, Hanne Steensen Christensen, Per Christensen, Eskild Holm Nielsen, Jannick Scmidt)
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2013