Fællesprojektet: dynamisk simulering af forbrændingsanlæg (EFP2001-0012)

Project Details

Description

Projektets langsigtede mål er at forbedre energieffektiviteten og øge den årlige driftstid for forbrændingsanlæg til forbrænding af affald og/eller biomasse. Projektmålet søges nået ved at anvende dynamisk kedelsimulering til at optimere driftsprofiler for kedler, herunder at klarlægge hvilke typer af driftssituationer, der påvirker kedelen i negativ retning for såvel effektivitet samt driftsstabilitet. Dynamisk simulering af forbrændingsanlægget omfatter udvidelse af traditionel fyrrumsmodellering med dampsiden af anlægget samt den separerende skilleflade (overhedere, panelvægge), der løbende ændrer karakteristik som følge af belægningsdannelse. Den tidslige ændring i varmeovergang fra røggasside til dampside som følge af belægningsdannelse er et centralt element i projektet. Resultatet af en simulering vil for et givet anlæg være en beskrivelse af anlæggets opførsel på såvel røggas- som dampside, dvs. temperaturprofiler, trykprofiler, dampproduktion mv. som funktion af tid i en driftstidsperiode på fx 4-6 uger. Resultatet kan anvendes til at optimere driftsprofiler og reguleringsmetoder samt til at klarlægge indflydelsen af enkeltparametre på driften. (Lasse Rosendahl, Søren Knudsen Kær; Dansk Maritimt Institut; Babcock & Wilcox Vølund ApS)
StatusFinished
Effective start/end date31/12/200331/12/2003