Fællesprojektet: partikelprocesser i biomassefyrede kedelanlæg (EFP2001-0013)

Project Details

Description

Projektets mål er at tilvejebringe ny viden om belægningsdannelsesprocessen i biomassefyrede kedler samt at kvantificere belægningernes negative indvirken på sådanne kedlers termiske output. Projektmålet nås gennem * eksperimentelle undersøgelser af aflange partiklers bevægelsesmønstre samt målinger af kræfterne på sådanne partikler, og * opbygning af modeller for den termiske modstand i belægninger, der tillader indbygning i komplette, state-of-the-art fyrrumsmodeller, baseret på CFD-programmer. Projektet vil bidrage væsentligt til øget forståelse for belægningers dannelse og indvirken på biomassefyrede kedlers virkningsgrad samt til at omsætte denne forståelse til forbedrede designprincipper og forbedret driftstilgængelighed på biomassefyrede anlæg. (Lasse Rosendahl, Søren Knudsen Kær, Henrik Sørensen; Babcock&Wilcox Vølund ApS)
StatusFinished
Effective start/end date31/12/200331/12/2003