Project Details

Description

BUILD har af Landsbyggefonden fået bevilget en større følgeevaluering, der løbende skal evaluere de massive fysiske omdannelser, der nu og i de kommende år gennemføres i de 15 boligområder, der er på Parallelsamfundsaftalens liste over ’omdannelsesområder’. De 15 boligområder vil blive fulgt tæt de næste 10 år i projektet, der især vil have fokus på:
1) Hvordan de fysiske omdannelser ændrer det levede liv i boligområderne
2) Hvordan det påvirker boligområdernes sammenhænge med den omgivende by
3 )Hvordan det påvirker bydelens omdømme – internt og eksternt
Undersøgelsernes resultater vil blive formidlet løbende, så de kan spille aktivt ind i udviklingen af de udsatte boligområder i Danmark.
StatusActive
Effective start/end date01/01/201931/12/2029

Funding

  • Landsbyggefonden: DKK15,500,000.00
  • Realdania: DKK1,000,000.00
  • Grundejernes Investeringsfond: DKK816,000.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.