Følgeforsker på projektet ”Relationer, der rykker”.

Project Details

Description

”on stage” - et reflektionsspil for bibliotekarer, udviklet af Thessa Jensen, afprøvet på workshop med samtlige involverede biblioteker den 18. august 2010. Kan downloades på:

http://huset.randersbib.dk/mod/resource/view.php?id=1802&subdir=/Vaerktoejer

Efterfølgende afprøvet på workshop med lederne i de involverede biblioteker, 26. oktober 2010. Flere af bibliotekerne bruger ”on stage” i forbindelse med møder og reflektionsarbejdet i det hele taget.Antologi (følgeforskningsrapport til projektet ”Relationer, der rykker”) forventes udgivet i marts 2011 på Dafolo (peer-reviewed med enten ISSN eller ISBN) med følgende bidrag fra Thessa Jensen:

 Hvad betyder det for børns oplevelser i børnebiblioteket, at de biblioteksansatte udvikler deres relationskompetencer?

Børnebiblioteket har et stort potentiale til at give børn oplevelser og mulighed for udvikling og dannelse. Ved at tage udgangspunkt i observationer, fokusgruppeinterviews og en workshop undersøges, hvordan børn oplever børnebiblioteket. Udfra de fundne resultater gives et bud på, hvordan relationskompetente voksne (børnebiblioteksansatte) og bibliotekets fysiske rammer kan bidrage til udviklingen af børnenes identitet og udvikling.

 Hvad forstås ved ”flow”, og hvad betyder det for berigende oplevelser og udvikling af nye aktiviteter på børne- og ungeområdet på folkebiblioteket?

I denne artikel uddybes begrebet flow i forhold til og som en af forudsætningerne for en god oplevelse. Desuden lægges der vægt på, at oplevelsen skal indeholde et læringsaspekt – forstået som udvikling og dannelse i forhold til biblioteket og barnets individualitet. Endelig gives der et konkret bud på, hvilke rammer aktiviteter i et børnebibliotek kan foregår under og hvordan disse rammer kan skabes og ikke mindst vedligeholdes af relationskompetente voksne.

 Værktøjer til refleksionsarbejdet: ”on stage”

 notat om indlæg og interview på afslutningskonferencen om relationskompetencers relevans og perspektiver for a) bibliotekets formål, b) for udvikling af professionerne og c) for bibliotekernes andre brugere (unge og voksne) skrevet af Thessa Jensen.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201001/08/2012

Collaborative partners

  • Randers bibliotek (Project partner)