Facilitering, konkretisering og kvalitetssikring af arbejdet med formuleringen af en ny handlingsplan for Ligestilling og Diversitet på AAU (dækkende perioden 2017-2021)

    Project Details

    Description

    AAU har lang tradition for at udforme ligestillingshandleplaner. Trods de strategiske indsatser de forgangne år har udviklingen på tværs af hovedområder imidlertid ikke altid foregået i det tempo og i det omfang, som der har været arbejdet henimod. I 2016 blev det på AAU derfor besluttet at sætte mere fokus på og hæve ambitionerne for området ved at reorganisere ligestillingsarbejdet på AAU. Dette projekt er igangsat med henblik på at klæde det nyligt nedsatte Udvalg for Ligestilling og Diversitet på til at udarbejde en strategisk ligestillingshandleplan for perioden 2017-2021.
    StatusFinished
    Effective start/end date01/03/201730/06/2017