Faglig organisering i Danmark. Rekruttering og fastholdelse af medlemmer i udvalgte LO-forbund

Project Details

Description

Projektet starter i september måned  2008, det er treårigt og afsluttes efteråret 2011. Projektet er finansieret af udvalgte LO-forbund og ALKA.  Metodisk bygger projektet på kvantitative surveys og kvalitative interview af lønmodtagere i private og offentlige virksomheder, hvor formålet er at kortlægge deres holdninger til faglige organisationer og deres præferencer for kollektive og individuelle fagforeningsydelser. Desuden skal projektet kortlægge, hvilke strategier, der virker i forhold til at kunne rekruttere og fastholde medlemmer i de udvalgte LO-forbund.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/200801/09/2011

Funding

  • <ingen navn>