Faktabaseret valg af materialer til fremtidens byggeri - Kvalificering af miljødata i byggeriet

Project Details

Description

Bygningsdesign og materialevalg har en stor betydning for en bygnings samlede klimabelastning og udgør i mange tilfælde en større belastning end forbruget i driftsfasen. En metode til at reducere klimabelastningen er at udarbejde livscyklusvurderinger (LCA) for byggeriet i forbindelse med design og valg af materialer. Herved kan belastningen for de enkelte bygningsdele og materialer sammenlignes i bygningskontekst, og der kan vælges et design med en så lav klimabelastning som muligt. En afgørende forudsætning er dog, at beregninger er baseret på retvisende data om materialernes reelle klimabelastning. Her står man i dag over for en udfordring idet mange LCA-beregninger på bygningsniveau baserer sig på generiske data for byggevarer. Der er dermed stor risiko for, at miljøpåvirkningen er beregnet for høj eller lav pga. ’forkerte’ input-data.

Målet med nærværende projekt er at fremme tilgængeligheden og anvendelsen af specifikke miljødata i forbindelse med udarbejdelse af LCA’er på bygningsniveau vha. LCAbyg, således, at beregningerne bliver baseret på produkt- eller branchespecifikke data i Danmark frem for generiske databaseværdier.

LCAbyg er det værktøj, der i dag oftest anvendes ved (miljø-) bæredygtighedsvurdering af byggeprojekter. Værktøjet forventes at få en endnu større rolle fremadrettet, bl.a. gennem den kommende Frivillige Bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet. Datagrundlaget for disse vurderinger er i dag, næsten udelukkende, baseret på generiske data fra den tyske database Ökobau

Årsagerne er, at der i dag mangler en kobling mellem EPD’erne (Miljøvaredeklarationer) og LCAbyg. Hvis en bruger (typisk arkitekt eller ingeniør) ønsker at anvende specifikke miljødata, skal de i dag først finde en EPD ved programoperatøren (f.eks. EPD Danmark) og derefter manuelt indtaste miljødata i LCAbyg. Proceduren er ikke brugervenlig/effektiv og udgør en væsentlig barrierer for brugen af specifikke miljødata.

Projektet er forankret hos EPD Danmark på Teknologisk Institut. Projektet er støttet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond.
StatusFinished
Effective start/end date03/08/202031/07/2021

Collaborative partners

  • EPD Danmark (lead)
  • Danish Technological Institute