Film og tv-produktion i Nordjylland – hvordan snakker det private og offentlige sammen?

Project Details

Description

Film- og tv-produktion i Nordjylland er i bevægelse. Der kommer flere og flere mindre produktionsselskaber (SMV’er) i regionen, mens Nordjylland i stigende grad er god til at tiltrække større nationale film- og tv-produktioner udefra. Dette projekts indsatsområde er spørgsmålene: hvordan kan denne udvikling styrkes, og hvordan kan private produktionsselskaber og offentlige institutioner (hovedsageligt kommuner) snakke bedre sammen? Netop svaret på dette spørgsmål blev efterlyst af disse parter i vores MM2G-projekt ”Vækst og innovation i Nordjysk medieproduktion”. Projektet her tager udgangspunkt i MM2G-projektet. Dette projekt afdækkede de seneste fem års omfattende udvikling i medieproduktion generelt. Dvs. fra reklamebureauer og webproduktion over bogudgivelser og computerspil til film-og tv-produktion. Konklusionen var, at antallet såvel som aktiviteten på området var forøget med flere hundrede procent hen over en meget kort årrække.

Derfor ønsker vi med dette MM3G-projekt at fortsætte afdækningen af medieproduktion i Nordjylland, men denne gang med et specifikt fokus på film- og tv-produktion. I den afdækkede periode viser der sig nemlig også, at film- og tv-området har været i voldsom vækst. Fra at være stort set ikke eksisterende for fem år siden, er der nu 70 SMV’er, som i dag er registreret under betegnelsen ’Produktion af film og tv-programmer’. Omkring 60 af disse SMV’er anfører film og tv som det primære erhverv. Det betyder, at der alene på dette område er et potentiale, som har brug for grundig og forskningsbaseret undersøgelse og netværksdannelse. Men samtidig er der også i de nordjyske kommuner en stor opmærksomhed omkring tiltrækningen af større nationale og internationale produktionsselskaber til regionen. Dette projekt har eksempelvis kontakt til det svenske selskab SF-film samt det danske DeLuca film, der producerer både tv og film i Nordjylland. Tesen i dette projekt er, at tiltrækningen af sådanne produktioner ikke kun vil være en turist- og erhvervsfremmende aktivitet. Det vil også styrke og beramme den eksisterende lokale og regionale film- og tv-produktion, eftersom tilstedeværelse af større produktioner også kan trække på lokale SMV’er med lokalkendskab. En af de store udfordringer for virksomheder på dette område er dog at finde ud af, hvordan de lokale, offentlige mediepraksisser fungerer. Helt grundlæggende er flere mindre og større produktionsselskaber i tvivl om, hvordan de skal navigere på det kommunale samarbejdsområde. Samtidig har flere nordjyske kommuner, der er særdeles interesserede i at tiltrække små og store produktioner, også udfordringer ift. at navigere inden for et medieproduktionsfelt, som de færreste kommunale medarbejdere har overblik over.

Dette projekt vil gennem interviews og netværksdannelse undersøge, hvordan disse udfordringer kan formindskes gennem et tættere kontaktnetværk mellem produktionsselskaberne, kommunerne, turistbranchen, den regionale støtte til film- og tv-produktion (Den vestdanske filmpulje) og ikke mindst forskningen i regional medieproduktion på Aalborg Universitet. Projektet vil afdække en række af de lokale succesproduktioner, der enten allerede er produceret, eller er på vej igennem produktionen. Det er fx hhv. julekalenderproduktion i Hjørring kommune, produktion af ustøttede film i Thisted og produktion af en større tv-serie i Frederikshavn. Gennem en undersøgelse af små som store produktioner i regionen vil det være muligt at forklare, hvad der virker, og hvor der skal sættes ind med løsningsforslag. Ydermere vil projektet grundigt afsøge potentialet i de 60-70 film- og tv-produktionsselskaber, der allerede findes lokalt i Nordjylland. Ved at se på tidligere successer, vil projektet kunne sige noget om, hvordan fremtidens film- og tv-landskab i det nordjyske kan se ud. Projektet ønsker desuden at foretage en vurdering af effekten af tilstedeværelse af større produktioner i det nordjyske. Vi følger derfor produktionen af en TV2s næste store satsning Norskov (premiere efteråret 2015) tæt med henblik for at analysere samarbejdet mellem Frederikshavn kommune og SF-film, samt en underskov af mindre aktører. I 2012 foretog Den Vestdanske Filmpulje en impact-analyse af dens indsatser på film- og tv-området, og resultatet var, at den regionale støtte gav et afkast på faktor fire i det lokale. Vi ønsker på at nærlæse Norskov for at se, hvilke typer afkast samarbejdet mellem lokale SMV’er og (inter)nationale produktionsselskaber skaber. Et delaspekt i forbindelse med tiltrækning af tv-produktionen har også berøringsflade med yderstedet Frederikshavns generelle erhvervsliv og evne til at tiltrække arbejdskraft (fx til byen store udvidelse af havnefronten). Projektet har fire hovedmål: 1) en rapport med overblik, indblik og løsningsforslag, 2) en bogpublikation om tv-produktion i Frederikshavn (projektet har allerede en forlagsaftale), 3) en grundig undersøgelse af samarbejdet mellem det private og det offentlige i nordjysk film- og tv-produktion, og 4) en vurdering af effekten af lokal film- og tv-produktion i nordjyske ydersteder.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201531/03/2016

Collaborative partners

  • SF-film
  • Deluca Film
  • Frederikshavn Kommune
  • Hjørring Kommune
  • Aalborg Kommune
  • Den Vestdanske Filmpulje

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.