Project Details

Description

Vidensbroprojekt finansieret af Energy Cluster Denmark, der er initieret generelt af behovet for CO2 capture, lagring og anvendelse til metanolproduktion fra affaldsforbrændringsanlægget RenoNord i Aalborg. Projektet fokuserer på dynamisk modellering og emulering med RT-HIL metoder til afdækning af økonomien i Kroyogen Kulstoffangst (CCC-processen) integreret i elnettet. Konceptet vil derudover kunne kombinere produktionen af grønne brændstoffer med behovet for at balancere elnettet pga. den store fluktuerende energiproduktion samt fjernvarmeproduktion.
Short titleColdCO2
StatusFinished
Effective start/end date01/09/202131/05/2022

Collaborative partners

  • I/S Reno-Nord
  • Hydrogen Valley
  • European Energy A/S
  • Port of Aalborg A/S

Funding

  • Energy Cluster Denmark: DKK399,959.00