Project Details

Description

Fleksibel elafregning bliver gradvist mere udbredt blandt danske husstande. Men hvilken betydning har det for husstandes elforbrug? Vil det føre til mere effektiv anvendelse af el? For nogle husstande vil det måske medføre højere elforbrug, mens det for andre vil reducere elforbruget.
Der mangler helt afgørende viden om dette. Derfor undersøger dette projekt, hvorvidt nogle typer af husstande er mere tilbøjelige til at vælge fleksibel elafregning end andre, og hvilken betydning fleksible priser har for forskellige typer af husstandes elforbrug.
Short titleFlexafregning og energiforbrug
StatusActive
Effective start/end date01/04/202030/06/2022