Flexicurity in Danish? The challenges and mode of operation of the Danish flexicurity-model in a european perspective

Project Details

Description

Den positive udvikling på det danske arbejdsmarked har vakt international opmærksomhed og givet anledning til en betydelig både politisk og forskningsmæssig interesse i Danmark som eksempel på et land, der har realiseret ”flexicurity” i form af en kombination af økonomisk dynamik, høj beskæftigelse og social tryghed. Den politiske interesse for at lære af det danske eksempel og for at overføre erfaringerne til den europæiske beskæftigelsesstrategi er betydelig. Men samtidig er det karakteristisk for de foreliggende analyser af Danmark i et flexicurity-perspektiv, at de helt overvejende bygger på overordnede indikatorer og mere generelle analyser af den danske arbejdsmarkeds funktionsmåde og samspil med dagpengesystemet og det arbejdsmarkedspolitiske system. Der er derfor et stort behov for analyser, som går mere i dybden både med hensyn til samspillet mellem forskellige former for fleksibilitet og sikkerhed og med hensyn til den må-de, hvorpå forskellige grupper og sektorer på arbejdsmarkedet indgår i eller ude-lukkes fra flexicurity-modellen. I særdeleshed er der behov for at udvide analyserne af den måde, hvorpå ikke alene arbejdsmarkedspolitikken, men også uddannelsespolitikken bidrager til at fremme beskæftigelsessikkerheden i den danske version af flexicurity. I denne sammenhæng vil komparative analyser af særlige grupper eller sektorer også være relevante. Målet med dette projekt er at udvikle forståelsen af den danske flexicurity-model. Vigtige delmål er: 1) En teoretisk og begrebslig raffinering af selve flexicurity-begrebet, 2) Udviklingen af en mere dybtgående og detaljeret analyse af samspillet mellem forskellige former for fleksibilitet og sikkerhed (herunder såvel arbejdsmarkeds- som (efter)uddannelsespolitik) inden for forskellige sektorer og for forskellige grupper på det danske arbejdsmarked såvel i et komparativt og historisk som i et fremadrettet perspektiv, 3) Fremdrage og analysere de politiske og institutionelle forudsætninger bag den danske model udvikling og særtræk og 4)Bidrage til udviklingen af beskæftigelsespolitiske strategier baseret på flexicurity-modeller.
StatusFinished
Effective start/end date01/12/200531/03/2008

Funding

  • <ingen navn>