Flexnet

  • Helbo, Jan (Project Participant)
  • Madsen, Per Printz (Project Participant)
  • Nielsen, John Nørgård (Project Participant)

Project Details

Description

Flexnet-projektet blev i november 2001 igangsat af institutionerne i IT-Vest. Formålet med udviklingsprojektet er at udvikle og realisere fleksibel, netstøttet fjernundervisning af høj kvalitet. Grupper af forskere og undervisere bag nogle af IT-Vest's eksisterende uddannelser er gået med i projektet for at bidrage til udviklingen af høj-kvalitets fjernundervisning i Danmark. I alt 12 uddannelsesgrupper fra IT-Vest's fire institutioner medvirker i projektet, som løber frem til sommeren 2004. Udover de eksisterende uddannelsesgrupper er der nedsat en række tværgående projektgrupper, som arbejder med aktuelle problemstillinger i forhold til udvikling af uddannelserne, koncepter for teknologianvendelse, didaktisk tænkning og meget andet. Projektet har som mål: ?At udvikle fleksible uddannelser, der består af moduler af høj kvalitet. - Fleksibilitet opnås blandt andet ved: ? Minimal face to face undervisning ?Velafgrænsede og velbeskrevne moduler ?Teknologiunderstøttelse af arbejds- og læreprocesser. ? Kvalitet opnås blandt andet ved: ? Pædagogisk begrundede teknologivalg ?Bevidsthed om konsekvenserne ved fleksibiliteten ?Systematisk evaluering og justering ? At opbygge et praksisfællesskab om udvikling og afholdelse af fleksible uddannelser. Projektet skal derfor senest i sommeren 2004 levere følgende: ·Et antal moduler af høj kvalitet udviklet til fleksible uddannelser ? se foreløbig moduloversigt her: http://www.sprog.asb.dk/flexnet ·Beskrivelse af koncepter for fleksibel netbaseret IT-uddannelse, herunder praktiske anvisninger på hvordan disse kan tages i anvendelse ·Et forum/netværk for erfaringsudveksling og vidensdeling i forhold til udvikling af fleksible netstøttede uddannelser Følgende uddannelser deltager i projektet: Århus Universitet:Master i softwarekonstruktion, Diplom i softwarekonstruktion, Master i Multimedier, Master i IT, kommunikation og organisation Handelshøjskolen, Århus: Master i IT, sprog og læring (i samarbejde med Aalborg Universitet) Syddansk Universitet: Informationsvidenskab Aalborg Universitet: Master i IKT og læring (i samarbejde med Århus Universitet, DPU, RUC og Handelshøjskolen i København), Master i Industriel IT, Cand. it med fokusfag i religion eller filosofi (under udvikling), Diplom i Informationsteknologi (under udvikling) Målet med projektet er endvidere at udvikle koncepter for netstøttet IT-uddannelse, som rummer de aktuelle forskelligheder i undervisningsform, målgruppe og læringsmål, som de deltagende uddannelser repræsenterer. I udviklingen af disse koncepter er der særlig fokus på fire dimensioner af netstøttet uddannelse, nemlig teknologi, pædagogik, materialer og uddannelsesorganisering. Evaluering og formidling af projektets aktiviteter og resultater anses som et vigtigt mål, herunder også etablering af et netværk og efaringsudvekslingsforum for undervisere og udviklere af fleksibel, netstøttet uddannelse.
StatusFinished
Effective start/end date31/12/200531/12/2005