Fluid-struktur kobling med fleksibel flerlegemeformulering for soliden / Fluid-Structure coupling using Flexible Multibody formulation for the Solid

 • Møller, Henrik, (Project Participant)

  Project Details

  Description

  For mange stærkt koblede fluid-struktur problemer er selve deformationen af strukturen inden for det lineært elastiske område. Imidlertid nødvendiggør store flytninger og specielt store rotationer, at der skal anvendes en ulineær formulering for strukturen, hvilket øger tiden, som skal bruges til løsning af problemet. Ved at betragte strukturen som et fleksibelt legeme, der har små vibrationer omkring en ligevægtstilstand, kan de store flytninger effektivt behandles vha. flerlegeme-simuleringsteknikker for fleksible legemer. Fordi vibrationerne er lineære, kan der benyttes en reduceret model for de strukturelle vibrationer baseret på egensvingningsformer, hvilket reducerer den nødvendige beregningstid ganske betragteligt. Udviklingen og implementeringen af metoden foregik under et studieophold på IDMEC/IST, Lissabon i foråret 2001. Implementeringen er modulær og er baseret på allerede udviklede metoder fra begge universiteter. Det er samtidigt muligt at køre den strukturelle analyse parallelt med fluid analysen. (Henrik Møller)
  StatusActive
  Effective start/end date19/05/2010 → …