Forebyggelse og rummelighed i arbejdet med 0-3 årige børn. Et udviklingsprojekt i Frederikshavns kommune

Project Details

Description

Målet med projektet ,- der har form af et udviklingsarbejde - er at støtte det 0 - 3 årige barns udvikling og dermed forebygge at trivsels- og samspilsproblemer bliver til negative og uhensigtsmæssige mønstre, der kan skabe barrierer i barnets udvikling og senere vil kræve mere intensive og specialiserede tiltag. Her ud over er det projektets mål at støtte den fagpersonlige udvikling gennem teamsamarbejde og gruppesupervision. Konkret har institutioner med børn i aldersgruppen 0 ­ 3 år samt hele dagplejen haft tilbud om at indgå i Marte Meo forløb (En videobaseret metode, der fokuserer på kommunikation og samspil mellem mennesker). Til varetagelse af projektet deltager Lektor i psykologi fra CVU Nordjylland Lis Møller (Projektleder) samt tre pædagoger og Marte Meo terapeuter fra Frederikshavns Kommune. Hertil kommer undertegnede som forskningsmæssig supervisor. Projektet har i perioden 1.8.2004 ­ 1.5.2005 været tilknyttet CVU Nordjyllands Videnscenter om rummelighed, men er fortsat i perioden 1.8.2005-1.6.2006 i regi af KVIS (Kvalitet i Specialundervisningen, - et landsdækkende udviklingsprojekt under Undervisningsministeriet). Udgivet publikation: Lis Møller, Aalborg Socialpædagogiske Seminarium, CVU Nordjylland, august 2005: ”Når den ene bevæger sig, gør den anden også. Om Marte Meo arbejde i dagpleje og daginstitution og om gruppesupervision.”
StatusFinished
Effective start/end date01/08/200401/06/2006

Funding

  • KVIS (Kvalitet i Specialundervisningen, - et landsdækkende udviklingsprojekt under Undervisningsministeriet)