Foreningslivets demokratiske rolle - en undersøgelse af foreningsdeltagelse og ikke formel lærings betydning for demokratisk deltagelse

Project Details

Description

En undersøgelse skal fra 2014 til 2015 se nærmere på demokratiets mange udtryksformer. Udover valg- og mødedeltagelse, politiske interesser, medborgerskab, social tillid mv., har undersøgelsen et særligt fokus på ikke-formel lærings betydning for den demokratiske deltagelse. Ikke-formel læring omfatter den vifte af kurser, foredrag og uddannelser, som aftenskoler, foreninger, frivillige organisationer og højskoler udbyder.

Undersøgelsen vil primært bygge på data fra nyere undersøgelser af frivilligt arbejde og foreningsliv, som suppleres med en særskilt undersøgelse af de folkeoplysende skoleformers udbud af ikke-formel lærings betydning for demokratisk deltagelse samt af de foreningsaktives udvikling af demokratiske kompetencer i foreningslivet.

Undersøgelsen, der blandt andet er initieret af Dansk Folkeoplysningssamråd (DFS), løber frem til foråret 2015 og gennemføres i regi af Netværket for forskning i frivillighed og civilsamfund (CiFri) under ledelse af professor Bjarne Ibsen fra Syddansk Universitet og professor Lars Skov Henriksen fra Aalborg Universitet.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201401/06/2015

Funding

  • Dansk Folkeoplysnings Samråd