Forhindring af kalkdannelse vha. fysisk behandling af vand.

Project Details

Description

Projektet blev udført i samarbejde med AMTech Aqua Miljø og gik ud på at undersøge virkningen af en anordning til fysisk påvirkning af vand. Projektet bestod af en række laboratorieforsøg, samt undersøgelser af prøver fra både vandværker og private forbrugere af anordningen. Prøverne blev udtaget på vandværker i Børkop, Taulov, Osted og Solrød. Effekten af anordningen blev vurderet ved at sammenligne en række egenskaber af kalkbelægninger der blev dannet med og uden indflydelse af lyd. Kalkens krystallinske struktur blev vurderet vha. XRD. Derudover blev der anvendt pH, ledningsevne og turbiditetsmålinger. Partiklerines størrelse blev vurderet vha. DLS, mens ladningen på overladen af partikler blev bestemt med zetapotentiale målinger.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201231/12/2012