Forida tårne : tårnene til næste generation af vindmøller

  • Damkilde, Lars (Project Manager)
  • Jepsen, Michael Sandholm (Project Participant)
  • Dollerup, Niels (Project Participant)
  • Karlsen, Jan (Project Manager)
  • Jensen, Lars Rom (Project Participant)
  • Sørensen, Eigil V. (Project Participant)

Project Details

Description

Projektet skal bidrage til udviklingen af en ny type vindmølletårne af højstyrkebeton og stål, som især egner sig til meget høje møller. Ståltårne på over 100 meter er tunge og svære at transportere, og når højden stiger, vil vægten øge uforholdsmæssigt. Projektet vil kombinere to materialer: højstyrke beton til den nedre del af tårnet og stål til den øvre del. Dette skal billiggøre tårnet i forhold til traditionelle vindmølletårne af stål.

FORIDA Development, Vestas og Aalborg Universitet ønsker at udvikle en ny type af vindmølletårne (FORIDA-tårnet) til meget høje vindmøller. Tårnet bliver en hybrid af materialer, der kombinerer stål og elementer af ultrahøjstyrkebeton (UHPC). FORIDA-tårnet forventes at have stor konkurrenceevne med hensyn til pris, design, fleksibilitet og holdbarhed. Projektet består af to hovedfaser: Udvikling og demonstration. Udviklingsfasen har til formål at formulere retningslinjer for designet af UHPC-elementerne til tårnet. Dette skal ske gennem konstruktions- og materialeanalyser, tests og optimering af det præliminære design. Efter dette vil projektet gå videre til demonstrationsfasen, hvor formålet er producere UHPC-elementerne og anvende dem på en fuldskala demonstrationsmølle med en tårnhøjde på 94 m.

Projektet indeholder følgende delmål:
1. Design fastlægges for hybridtårnet og dets komponenter
2. Teknisk dokumentation for UHPC-materialet
3. Certificering af tårnkonstruktionen i UHPC
4. Detaljeret design af prototype på 94 m
5. Fuldskala demonstrationsmølle rejses på test-site.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201131/12/2013