Formfølsomhedsanalyse af egenfrekvensproblemer vha. en fastholdt basisfunktions-elementmetode / Shape Sensitivity Analysis of Natural Frequency Problems Using a Fixed Basis Function Finite Element Approach

    Project Details

    Description

    I dette arbejde er der blevet udviklet og implementeret en ny metode til følsomhedsanalyse af egenfrekvensproblemer mht. formvariable. I modsætning til alle øvrige metoder til formfølsomhedsanalyse fastholdes beregningsnettet for det perturberede design med denne metode, og dermed fastholdes basisfunktionerne for elementmodellen. For et strukturelt egenværdiproblem medfører dette, at ændringerne i stivhed og masse effektivt udtrykkes som nogle randintegraler for det uperturberede problem. Dog skal man med denne metode også beregne følsomheder af foreskrevne randbetingelser samt beregne nogle reaktionskraftlignende led, men disse kan bestemmes effektivt. Metoden er blevet implementeret og dokumenteret for både bjælker, plader og 2D problemer mht. nøjagtighed og konvergenskarakteristikker. (Erik Lund, Jorn S. Hansen)
    StatusActive
    Effective start/end date19/05/2010 → …