Forprojekt om Højskolebakken - et helhedstilbud for voksne med autisme plus

Description

Forprojektet har to formål:

Etablere grundlagsviden om institutionen Højskolebakken ud fra interview og litteraturstudier

Udforme projektdesign for et treårigt følgeforskningsprojekt vedrørende forandringer af beboernes sociale kompetencer som følge af den pædagogiske indsats
StatusFinished
Effective start/end date03/05/201004/10/2010